Skip to main content
Regio Midden Nederland | IJsselstein, Utrecht
 

Wij maken gebruik van cookies en scripts om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van onze cookies en scripts.Meer info over cookies vind je hier

Privacyverklaring en juridische kennisgeving

Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier kun je lezen hoe we dat precies doen.

Inleiding

Dit Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Sandler Training in regio Midden Nederland, hierna aan te duiden als Sandler Training.

Sandler Training (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, partners en prospects. Wij doen dit om onze stakeholders zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Onze privacyverklaring heeft betrekking op de communicatie en dienstverlening van Sandler Training met/aan (potentiële) klantrelaties. Sandler Training staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website: https://www.utrecht.sandler.com/legal-notice

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Wij gebruiken je gegevens om je te kunnen informeren over de services die worden aangeboden door Sandler Training en om je uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan trainingen en evenementen met betrekking tot het Sandler Training producten- en dienstenaanbod. Je persoonsgegevens worden door Sandler Training verwerkt voor onze bedrijfsvoering, administratie en voor onze communicatie met jou. Sandler Training zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor de hieronder beschreven doeleinden.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om onze afspraken/overeenkomsten die we sluiten met klanten/partners uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van onze medewerkers in onze administratie op basis van afgesloten arbeidsovereenkomsten.
 2. Voor marketingactiviteiten
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties zijn, die via bijv. evenementen opgedaan zijn of personen die zich in het verleden hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief via een opt-in en zich hier niet voor afgemeld hebben (geen opt-out).
 3. Afhandeling van de door jou gevraagde informatie of publicaties
  Indien je meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte gehouden wilt worden van onze producten, dan verwerken wij jouw gegevens om reactie te kunnen geven. Je kunt hierbij denken aan het invullen van een contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief.

Cookies

Sandler Training maakt geen gebruik van cookies, maar wel van een trackingscript. Dit script wordt echter alleen gebruikt om de organisatie en het surfgedrag in kaart te brengen. Er worden dus geen persoonlijke gegevens in kaart gebracht door middel van dit trackingscript. De verzamelde informatie wordt alleen voor analytische en marketingdoeleinden ingezet.

Er is een algemene melding voor cookies en trackingscripts geplaatst op de website:
Wij maken gebruik van cookies en scripts om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van onze cookies en scripts.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Wanneer jij of jouw bedrijf een overeenkomst aangaat met Sandler Training en/of je jezelf registreert voor mailingen en/of het aanvragen van informatie, whitepapers en brochures via de Sandler Training website, vragen wij om persoonlijke en bedrijfsgegevens. Sandler Training verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om onze afspraken/overeenkomsten die we sluiten met klanten/partners uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van onze medewerkers in onze administratie op basis van afgesloten arbeidsovereenkomsten.
 2. Gerechtvaardigd belang
  Sandler Training heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en daarom bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Onder persoonsgegevens verstaan we jouw persoonlijke gegevens die jij vrijwillig achterlaat op onze website van jou en/of je organisatie. Hieronder valt ook alle openbare informatie die op internet beschikbaar is. Van bezoekers op onze website verwerken wij de volgende gegevens:
 • Voornaam, achternaam
 • Zakelijk telefoonnummer
 • E-mailadres, opt-in voor e-mailings
 • Geslacht
 • Bedrijf, functie, zakelijke adresgegevens
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen

Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties (open- en klikgedrag). Indien je klant bent van ons of gebruikmaakt van onze dienstverlening, dan verwerken wij aanvullende persoonsgegevens. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Factuur- en betaalgegevens
 • Gegevens over je activiteiten binnen onze software (open- en klikgedrag) en dienstverlening.

Jouw e-mailadres en/of telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor het versturen van commerciële boodschappen als je je hiervoor hebt aangemeld (opt in). Wel word je automatisch toegevoegd aan onze maildatabase als je bij ons een financiële transactie hebt gedaan of een deelneemt aan (één van) onze club(s). Je kunt je hiervoor te allen tijde uitschrijven.

Beveiliging

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Sandler Training.

Gegevensopslag binnen Europa

Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Sandler Training maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dat noodzakelijk. Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard, zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Gegevens voor marketingactiviteiten worden voor onbepaalde tijd bewaard, bijvoorbeeld als je een opt-in hebt gedaan voor het ontvangen van e-mails, of nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Onze website en software wordt zo snel mogelijk voorzien van een SSL-certificaat. Helaas zijn wij afhankelijk van het hoofdkantoor in Amerika en zij dienen dit certificaat in orde te maken. Door dit SSL-certificaat krijgen bezoekers en gebruikers de garantie dat (persoonlijke) gegevens via browsers via HTTPS worden verzonden, waardoor informatie wordt gecodeerd en beveiligd. SSL (Secure Sockets Layer) wordt onder andere ook gebruikt voor online transacties (met creditcards).

Jouw rechten

Jouw persoonsgegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met ons deelt. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Sandler Training van jou verzamelt en gebruikt, kun je hiervoor een verzoek indienen. Tevens heb je het recht:

 • Om je persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen
 • Om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandler Training
 • Op gegevensportabiliteit. Je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens, waar wij in elektronische vorm over beschikken, naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te laten sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar marielle.dekorte@sandler.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen zo snel mogelijk op je verzoek.

Het recht van bezwaar houdt in dat je bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens om je te informeren over onze activiteiten en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan honoreren wij dit altijd. Je kunt de verdere ontvangst van (marketing)e-mails van Sandler Training voorkomen door te klikken op de afmeldlink in iedere e-mail die je van ons ontvangt. Je gegevens worden vervolgens niet langer voor die doeleinden gebruikt. Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van je persoonsgegevens, dan beoordelen wij of wij aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in je voordeel uitvalt, dan staken wij de verwerking van je gegevens.

We wijzen je er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen waarde beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd kenbaar maken. Je kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden te allen tijde gehonoreerd.

Heb je een klacht over de wijze waarop Sandler Training jouw persoonsgegevens verwerkt, dan kun je dat melden bij marielle.dekorte@sandler.com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.


Privacy Officer

Sandler Training heeft een procedure vastgelegd in geval van een datalek. Er is een aanspreekpunt aangesteld ten behoeve van de veiligheid en naleving van de wetgeving. Mocht je na het lezen van dit beleid nog vragen hebben, meer informatie willen of benieuwd zijn naar ons interne privacybeleid, dan kun je Marielle de Korte mailen op marielle.dekorte@sandler.com. We geven je zo snel mogelijk duidelijk antwoord.

De meest recente wijzigingen dateren van 21 juni 2018.

 

 

Juridische kennisgeving

The following terms of use apply to all users of the Sandler Systems, Inc. ("SSI") web site (the "Web Site") and to the information, content and materials on the Web Site. By accessing this Web Site or the contents thereof, you acknowledge acceptance of these terms and conditions. If you do not agree with the terms of use, you must discontinue your use of the Web Site immediately. Your use of certain resources made available through this Web Site or the conduct of certain transactions may be subject to additional terms and conditions, which will be made available to you prior to using such resources or completing such transactions. SSI reserves the right to change these rules and regulations from time to time at its sole discretion. In the case of any violation of these rules and regulations, SSI reserves the right to seek all remedies available by law and in equity for such violations. SSI’s failure to enforce any of these terms of use, for whatever reason, shall not be construed as a waiver of any right to do so at any time. These rules and regulations apply to all visits to the Web Site, both now and in the future. You must obtain SSI's prior written permission to hyperlink in any manner to the Web Site.

General Disclaimer
Although SSI has attempted to provide accurate information on the Web Site, SSI assumes no responsibility for the accuracy of the information and makes no other representations or warranties whatsoever with respect to the products, services, resources, content and materials of any third parties. SSI may change the services, information, programs or products referenced on the Web Site at any time without notice. Mention of non-SSI products or services is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Some products or services are not available worldwide, and reference to those products or services does not imply that SSI intends to offer such programs or services in all countries or locations.

ALL INFORMATION PROVIDED ON THIS WEB SITE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE. SSI SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR REVENUES, COSTS OF REPLACEMENT GOODS, LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS WEB SITE, ANY OTHER HYPERLINKED WEB SITE (IF ANY) OR DAMAGES RESULTING FROM USE OF OR RELIANCE ON THE INFORMATION PRESENTED.

Copyright Notice
Copyright 1999-2016 Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, U.S.A. All rights reserved.

Unless otherwise indicated, SSI owns the copyright and other rights in and to all content on this Web Site, which includes, but is not limited to all text, graphics, information, audio, video, materials, overall design, and general look and feel of the Web Site. Elements of this Web Site are protected by trade dress, trademark, unfair competition, and other laws.

You may download, print or otherwise reproduce the textual information included in this Web Site solely for your own personal use in learning about, evaluating or acquiring SSI’s services or products. Any rights not expressly granted herein are reserved. Any copying, distribution, retransmission, or modification of information, audio, video or materials on this site, including modification of copyright, trademark, or other proprietary notices, whether such material or information is in electronic or hard copy form, without the express prior written permission of SSI, is strictly and expressly prohibited, and may result in severe civil and criminal penalties.

Trademarks
S Sandler Training (with design), S Sandler Training Finding Power In Reinforcement (with design), Sandler Training, Sandler, Sandler Online, S Sandler Online (with design), S Sandler Online Finding Power In Reinforcement (with design), Sandler Selling System, SandlerBrief, Negative Reverse Selling, Sandler Pain Funnel, the Sandler Submarine (words and design), the Pain Funnel (words and design), Finding Power In Reinforcement, SalesAccountability, No Guts, No Gain!, Sandler’s Professional Advantage, Pro Summit, Sandlerworks!, Sandler Training Certification (with design), Sandler Sales Bronze Certified Certified (with design), Sandler Sales Silver Certified Certified (with design), Sandler Sales Gold Certified Certified (with design), Sandler Sales Master Certified Certified (with design), and How to Succeed are registered service marks of Sandler Systems, Inc. Sandler Instructor Certified (with design), Tactics for Sales Professionals, and Tactics for Sales Management Professionals are service marks of Sandler Systems, Inc.

LinkedIn is a registered service mark of LinkedIn, Ltd. The services and products of Sandler Systems, Inc. are not affiliated with or sponsored by LinkedIn, Ltd.